Ontbossing

Zijn subsidieaanvragen voor productiebos nog wel conform de werkelijkheid? Wat is het aandeel natuurbos in uw grondgebied en strookt dit met het gewenste beleid? Het ontbossingsmodel kan deze vragen voor u beantwoorden door snel inzichtelijk te maken waar boskap heeft plaatsgevonden.

Waarom dit model?

Veel agrariërs vragen korting op waterschapsbelasting aan vanwege aanplanten van productiebos. Wanneer dergelijke percelen gerooid worden, is die terugmelding niet altijd even snel. Ontbossingsdetectie spoort deze situaties automatisch op en geeft inzicht in percelen waar niet langer productiebos aanwezig is. Daarmee kan geld bespaard worden en kunnen bezwaarschriften sneller en beter gefundeerd afgehandeld worden.

Hoe werkt het?

Dit model is in samenwerking gemaakt met het Waterschap Hunze & Aa’s. Het ontbossingsmodel is een mutatie signaleringen berekening die plaatsvindt op basis van hoogtemodellen van twee verschillende jaren en een percelenbestand. Het resultaat wordt in een speciaal ontworpen 'viewer layout' getoond. Hierin is een lijst met percelen te zien waarbij zeer waarschijnlijk ontbossing heeft plaatsgevonden. Dit kan een fractie van alle percelen zijn, omdat alle percelen die niet onderhevig waren aan ontbossing verwijderd zijn. De lijst met percelen waarbij de waarschijnlijkheid op ontbossing hoog is, kan zeer snel manueel gecontroleerd worden met deze speciaal ontworpen viewer. Het gecontroleerde eindresultaat kan opgeslagen worden in een extern vectorbestand voor handhaving van het natuurbeleid.

Wat doet het?

Het ontbossingsmodel vergelijkt op basis van grondgebruik percelen met bos over meerdere jaargangen en destilleert hieruit de percelen waar boskap heeft plaatsgevonden, gebruikmakend van een actueel hoogtemodel. Hierdoor is snel inzichtelijk waar de werkelijkheid niet meer overeenkomt met de opgave en kan actief gehandhaafd worden. Ook voor de toetsing van lokaal natuurbeleid kan dit model worden ingezet.