Hittestress

Breng snel in kaart waar de grootste probleemgebieden in uw stad met betrekking tot warmte-opbouw zich bevinden, gebaseerd op actuele open satellietdata.

Waarom dit model?

Hittestress is een toenemend probleem. Als gevolg van klimaatverandering en opwarming van de aarde komen in steeds meer stedelijke gebieden plekken voor waar warmte lang blijft hangen. Dit kan voornamelijk voor ouderen en andere kwetsbare groepen in de samenleving een gevaar voor de gezondheid opleveren. Door de plekken tijdig te identificeren kunnen mitigerende maatregelen worden getroffen, zoals de introductie van extra groenvoorzieningen of het aanleggen van windcorridors.

Hoe werkt het?

Dit model is een doorontwikkeling van de afstudeerstage van een GIMA student. Hierbij is onderzocht of satelliet informatie gebruikt kan worden om hitte eilanden te detecteren. Het model berekend op basis van Landsat8 met gebruik van de “split window algorithm” (SWA) de temperaturen per pixel. Hierna wordt er een analyse gedaan welke gebieden gedefinieerd worden als hitte eilanden. Standaard staat het model ingesteld dat alle gebieden die 30% warmer zijn t.o.v. de omgevingstemperatuur als hitte eilanden gekenmerkt worden. Dit kunnen vele kleine gebieden zijn die bij elkaar liggen. Hierdoor is het mogelijk om een nabewerkingsberekening toe te passen die deze gebieden samenvoegt. De invoer van dit model is het Landsat8 satellietbeeld, een projectnaam en het gebied van interesse.

Het resultaat is een vectorbestand met hitte eilanden, waarbij per hitte eiland is aangegeven wat de gemiddelde temperatuur en omgevingstemperatuur is. Daarnaast wordt het verschil berekend zodat er snel een overzicht gemaakt kan worden welke hitte eilanden het meest afwijken van de omgevingstemperatuur.

Wat doet het?

Dit model berekend op basis van open satellietdata automatisch waar de warmste plekken in uw stad zich bevinden. Dit wordt gevisualiseerd op een kaart waar de rode gebieden de hoogste temperaturen laten zien. Door deze informatie te delen kan gericht worden ingegrepen om die warmte opbouw te verminderen.