Groen & Weg Percelen Modellen

Met deze modellen kan van jaar tot jaar worden berekend waar en hoe de ondergrond in uw gebied verandert, op basis van luchtfoto’s van twee opeenvolgende jaren. Veranderingen in groenpercelen en infrastructuur wordt hiermee in 1 overzicht duidelijk en vormt input voor de bijwerking van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) of andere registraties.

Waarom dit model?

Het bijhouden van de BGT kan een tijdrovend karwei zijn, waarbij scherpe detectie van veranderingen een must is voor een actueel model. De hier beschreven modellen automatiseren de detectie van groen- en grijsveranderingen, waardoor u niet langer het complete gebied visueel hoeft te inspecteren, maar alleen de door de software gevonden veranderde locaties hoeft te beoordelen. Dit scheelt niet alleen veel werk, maar zorgt ook voor een consistent detectieproces wat herleidbaar is.

Hoe werkt het?

Groen Percelen

Het groen percelen model berekend op basis van twee luchtfoto’s van verschillende jaren en een percelen bestand van de groengebieden in een stad, dorp of gemeente, waar eventueel groen verandering heeft plaatsgevonden. Het resultaat wordt in een speciale viewer lay-out getoond, waarmee het mogelijk is de gevonden groenpercelen manueel te controleren. Deze controle slag wordt gebruikt om 100% nauwkeurig resultaat op te leveren. Deze manuele controle kan zeer snel worden uitgevoerd met de speciaal ontworpen functionaliteit. Het gecontroleerde eindresultaat kan opgeslagen worden als vectorbestand voor verdere analyse.

Groen Percelen m.g.v. infrarood

Het groen percelen model m.g.v. Infrarood berekend op basis van twee CIR luchtfoto’s van verschillende jaren en een percelen bestand van de groengebieden in een stad, dorp of gemeente, waar eventueel groen verandering heeft plaatsgevonden. Door gebruik te maken van Infrarood is het resultaat nauwkeuriger en zal er minder handmatige controle moeten plaatsvinden. Het resultaat wordt in een speciale viewer lay-out getoond, waarmee het mogelijk is de gevonden groenpercelen manueel te controleren. Deze controle slag wordt gebruikt om 100% nauwkeurig resultaat op te leveren. Deze manuele controle kan zeer snel worden uitgevoerd met de speciaal ontworpen functionaliteit. Het gecontroleerde eindresultaat kan opgeslagen worden als vectorbestand voor verdere analyse.

Weg Percelen

Het weg percelen model berekend op basis van twee luchtfoto’s van verschillende jaren en een percelen bestand van de wegstukken in een stad, dorp of gemeente, waar eventueel verandering heeft plaatsgevonden. Dit kunnen infrastructurele veranderingen zijn, maar ook nieuwbouw of parkeerplekken. Het resultaat wordt in een speciale viewer lay-out getoond, waarmee het mogelijk is de gevonden groenpercelen manueel te controleren. Deze controle slag wordt gebruikt om 100% nauwkeurig resultaat op te leveren. Deze manuele controle kan zeer snel worden uitgevoerd met de speciaal ontworpen functionaliteit. Het gecontroleerde eindresultaat kan opgeslagen worden als vectorbestand voor verdere analyse.

Weg Percelen m.g.v. infrarood

Het weg percelen model m.g.v. infrarood berekend op basis van twee CIR luchtfoto’s van verschillende jaren en een percelen bestand van de wegstukken in een stad, dorp of gemeente, waar eventueel verandering heeft plaatsgevonden. Dit kunnen infrastructurele veranderingen zijn, maar ook nieuwbouw of parkeerplekken. Door gebruik te maken van Infrarood is het resultaat nauwkeuriger en zal er minder handmatige controle moeten plaatsvinden. Het resultaat wordt in een speciale viewer lay-out getoond, waarmee het mogelijk is de gevonden groenpercelen manueel te controleren. Deze controle slag wordt gebruikt om 100% nauwkeurig resultaat op te leveren. Deze manuele controle kan zeer worden snel uitgevoerd met de speciaal ontworpen functionaliteit. Het gecontroleerde eindresultaat kan opgeslagen worden als vectorbestand voor verdere analyse.

Wat doet het?

De percelenmodellen bereken op de achtergrond voor ieder individueel perceel wat er veranderd is tussen twee jaargangen, waarbij een focus ligt op veranderingen in groen en in grijs. Wanneer een perceel meer dan de ingestelde minimale verandering vertoont, wordt deze in de lijst van ‘verdachte percelen’ geplaatst.

Wanneer de detectie is afgerond, worden de verdachte percelen op volgorde van de gevonden hoeveelheid verandering in een lijst geplaatst. De gebruiker klikt vervolgens het eerste perceel in de lijst aan, waarna hij links de eerdere situatie ziet, en rechts de latere situatie. Ook kan hierbij als een extra laag worden getoond waar de gevonden verandering zich bevindt.

Daarna kan heel eenvoudig een oordeel worden gegeven over de verandering, en of deze moet worden verwerkt in de registratie of niet. Zodra de gebruiker de keuze heeft gemaakt zal de eerstvolgende situatie worden voorgezet ter beoordeling. Dit proces herhaalt zich tot alle percelen zijn beoordeeld of tot het moment dat de gebruiker het controleproces stopt, om later weer verder te gaan.

Wanneer een perceel is beoordeeld, wordt dit oordeel toegevoegd aan het percelenbestand en kan dit worden geëxporteerd om in een GIS-omgeving verder te worden verwerkt.