Gebouwvolume voor WOZ

Een belangrijke factor voor waardebepaling bij de WOZ is het gebouwvolume. Dankzij dit model is dit eenvoudig te berekenen uit de combinatie van een hoogtemodel met gebouwcontouren.

Waarom dit model?

Voor een uiteenlopend aantal toepassingen is het inzichtelijk hebben van volume aan bebouwing een belangrijk gegeven, bijvoorbeeld voor waardebepaling, maar ook voor energievraagstukken. Ook wanneer uw woningbestand verandert geeft dit model snel inzicht in de toe- of afname van het volume.

Hoe werkt het?

In het innovatie traject hebben IMAGEM, HAS en Infofolio het idee uitgewerkt om gebouwen volumen te berekenen vanuit puntenwolken. Dit staat beschreven in de “Innovatie in kwaliteit door puntenwolken en vastgoed” in de 2e editie van Geo-Info. Dit model is in zijn geheel opnieuw gebouwd waarbij de kwaliteit behouden is gebleven, maar de snelheid met een factor 100 is toegenomen. Dit model rekent op basis van een hoogtebestand (DSM) en gebouwcontouren (BAG) de volume. In een tussenberekening wordt ook nog uitgerekend wat de gemiddelde maaiveld hoogte per gebouw is. Het resultaat is een vectorbestand met alle gebouwen inclusief het volume en maaiveld hoogte per gebouw. Mocht er een lineaire afwijking bestaan door de invoer van een minder kwalitatief hoogtebestand, dan kan deze afwijking met het model direct gecorrigeerd worden.

Dit model is Enterprise Ready.

Wat doet het?

Dit model maakt een snelle berekening van het gebouwvolume op basis van een actueel hoogtebestand, gekoppeld aan een bestand met 2D-gebouwcontouren. Met slechts een druk op de knop heeft de gebruiker inzicht en kan het uitvoerbestand in vervolganalyses gebruikt worden.