NOG NIET GEREGISTREERD?

De inschrijvingen lopen binnen. Verzeker jezelf van een plek tijdens Make Geospatial Matter 2018. Registreer via onderstaande link:

Make Geospatial Matter

Hans Nouwens

SENSOR DATA OP DE KAART – 7 CASUSSEN

Jaarlijks sterven duizenden mensen vroegtijdig door slechte luchtkwaliteit. Maar welk handelingsperspectief heeft een inwoner of een gemeente eigenlijk om hier iets aan te doen? Hoe kom je erachter wat werkt? Connected Worlds meet hyperlokaal lucht- en geluidkwaliteit en gebruikt de Smart M.App technologie® om de resultaten met locatie intelligentie te visualiseren. Van dagelijkse drukte tot omgevingsmanagement bij sloop- en bouwwerkzaamheden. Metingen die schokkende resultaten opleverden.

Hans Nouwens

Programmadirecteur Nationaal Smart City Living Lab (werkzaam bij Connected Worlds)
LinkedIn | Twitter

Jasper Arends

INZICHT EN OVERZICHT MET HET ENERGIE TRANSITIE DASHBOARD

Het Energie Transitie Dashboard maakt inzichtelijk hoe overheden de transitie naar duurzame energiebronnen kunnen realiseren en brengt de daarbij te maken (ruimtelijke) keuzes in beeld.

De (lokale) overheid staat voor de opgave om de komende jaren de transitie naar een duurzame energievoorziening te vertalen naar concreet energiebeleid met een bijbehorend programma. Met elkaar moeten we de transitie van een centrale fossiele energievoorziening naar een duurzame, decentrale energievoorziening maken. Dit is niet alleen een technische uitdaging, maar zeker ook een financiële en ruimtelijke uitdaging. Financieel omdat we de overgang naar een duurzame energiebronnen allemaal in onze portemonnee zullen gaan voelen. En ruimtelijk, omdat we veel duurzame energiebronnen nodig zullen hebben om onze totale energiebehoefte te dekken. Duurzame energie zie je straks overal.

De omvang en de impact van deze opgave is groot en vaak nog niet goed in kaart gebracht. Hiervoor heeft NedGraphics samen met Antea Group en IMAGEM een interactief Energie Transitie Dashboard ontwikkeld. Het Dashboard helpt u inzichtelijk te maken welke duurzame energiebronnen u waar wilt plaatsen. In één oogopslag wordt voor u duidelijk wanneer u uw doelstelling ‘energie neutraal’ behaalt en worden de bijdrages van verschillende maatregelen als energieopwekking en –besparing, overzichtelijk in een digitale kaart weergegeven.

Door gebruik te maken van de bij uw organisatie beschikbare data en diverse open data bronnen wordt inzicht verkregen in de ruimtelijke consequenties van voorgenomen maatregelen. De gebruikte Smart M.Apps technologie® ondersteunt bij het inzichtelijk maken van verschillende transitie scenario’s. Op basis van deze scenario’s kan dan discussie met stakeholders plaatsvinden. Ook kunnen de door de politiek te maken keuzes met het Energie Transitie Dashboard worden onderbouwd.

Jasper Arends

Accountmanager domein Ruimte en Omgeving bij NedGraphics
LinkedIn

Gerard Overkamp

INZICHT DOOR VOORSPELLENDE DATA | KEYNOTE

De toekomst, we willen haar zo graag kennen. Helaas kunnen we niet precies weten wat ze voor ons in petto heeft. We moeten dus toevlucht nemen tot voorspellingen. In het werk van gemeenten, regio’s en provincies gaat het om prognoses voor bijvoorbeeld de toekomstige bevolking, woningbouw, bedrijventerreinen. De uitdaging is om voorspellingen zo te doen dat beleidsmakers en beslissers in staat zijn om tijdige en slimme keuzes te maken. Traditioneel spelen landelijke modellen een grote rol in het maken van dergelijke prognoses. Maar een alternatief dient zich in rap tempo aan: voorspellen met locatie-intelligentie op microniveau.

In deze sessie zal ik bespreken wat de verschillen zijn tussen beide werkwijzen, en welke gevolgen zij hebben. Ik besteed met name aandacht aan de manier waarop de behoefte aan bedrijventerreinen beter en bruikbaarder voorspeld wordt dan met de gangbare modellen.

Gerard Overkamp

Beleidsadviseur Planologie en ruimtelijke ordening Gemeente Winterswijk
LinkedIn

Han Wammes

Gemeenten Organiseren samen de gemeenschappelijke informatievoorziening; de Common Ground | KEYNOTE

Gemeenten willen meer samen en met andere overheden optrekken om de uitdagingen met betrekking tot de digitale dienstverlening van de overheid aan te pakken. Deze beweging van Samen Organiseren heeft geleid tot een aantal principes waaraan de informatievoorziening moet voldoen om blijvend in te kunnen spelen op de vele veranderingen waar gemeenten mee geconfronteerd worden. Het inzetten van een digitale transformatie om gezamenlijk te doen wat generiek is; de Common Ground creëren. Met name in het geografisch domein zien we veel van deze veranderingen samenkomen. Denk hierbij aan de Omgevingswet, de Wet Kenbaarheid (WKPB) en Objectregistraties. Deze uitdaging willen we met de markt gezamenlijk oppakken.

Han Wammes

Adviseur bij VNG Realisatie

LinkedIn | Twitter

Wouter Brokx

Samen naar de digitale deeleconomie | KEYNOTE

Een probleem dat relevant is voor de ene gemeente is vaak ook relevant voor de ander. Door kennis van het domein én werkproces om te zetten in een app, wordt het probleem inzichtelijk gemaakt, maar vaak niet gedeeld. Wat eigenlijk nodig is, is een platform waar kennis, co-creatie en technologie samenkomen.

Consumenten hebben toegang tot systemen, platforms en applicaties tegen betaling per gebruik en in abonnementsvorm, en steeds vaker in de context van de deeleconomie. Een deeleconomie is een socio-economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staat. Denk aan Greenwheels of Uber. Het gaat om een gezamenlijke creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten.

Kom naar Make Geospatial Matter om te horen wat IMAGEM heeft bedacht om (lokale) overheden te helpen hun doelen te behalen. Van de overheid, voor de overheid.

Wouter Brokx

President bij IMAGEM
LinkedIn | Twitter

 

Michiel Boelhouwer

Luchtfoto’s zitten vol waardevolle informatie

Luchtfoto’s zijn niet alleen maar mooi om naar te kijken. Luchtfoto materiaal zit vol met data waarmee gemeentelijke processen geoptimaliseerd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijhouden van de BGT en de BAG, maar het levert onder andere ook waardevolle informatie op voor de WOZ, stadsontwikkeling en milieu. Gemeente Rotterdam heeft samen met IMAGEM een testgebied geanalyseerd om te bepalen welke toegevoegde waarde luchtfoto-data kan bieden binnen de gemeentelijk processen.

Tijdens deze sessie vertelt Gemeente Rotterdam hoe zij dit project hebben aangepakt, wat zij geleerd hebben en welke conclusies je hieruit kan trekken.

Michiel Boelhouwer

Adviseur Geo-informatie Gemeente Rotterdam
LinkedIn

Patrick de Groot & Niels van de Graaf

Make Geospatial Matter

De actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van geografische intelligentie

De technologie trends van 2018 draaien volgens Gartner om het begrip ‘Intelligent Digital Mesh’ en omvatten zaken als Artificial Intelligence, waaronder Machine Learning, Intelligent Apps en Analytics, Digital Twins en event-driven omgevingen. IMAGEM is met haar partners en klanten nu reeds bezig op veel van deze vlakken.

Tijdens deze sessie laten we zien wat deze trends betekenen in een Geospatial context en hoe u daar vandaag reeds de vruchten van kunt plukken. Ook kijken we, als voorbereiding op de innovatie-sessie, naar wat de toekomst ons gaat brengen. We laten u zien dat deze toekomst dichterbij is dan u wellicht denkt.

Patrick de Groot 

Business Development & Sales Operations Manager bij IMAGEM
LinkedIn | Twitter

Niels van de Graaf

Marktmanager - Overheid bij IMAGEM

LinkedIn | Twitter

Emil Otte

INZICHT IN DE WERELD VAN MOBIELE TELEFOON DATA EN GEMEENTELIJK VASTGOED

Het is heel interessant om te zien waar vandaan en wanneer de mensen in Almere Centrum zijn en hoe vaak. De gemeente Almere heeft dit voorjaar een dataset aangekocht met Vodafone-informatie. Het zijn geanonimiseerde gegevens, maar je kunt bijvoorbeeld wel zien of iemand met de trein of over de weg Almere binnen komt. Momenteel wordt er geëxperimenteerd met de mogelijkheden in Smart M.App., het dashboard 'Het gezicht van de bezoeker'.

Gegevens van het gemeentelijk vastgoed is tot een informatieniveau gebracht waarbij beslissingen op tactisch en strategisch niveau ondersteunt worden. Er zijn op dit moment 342 vastgoedobjecten in beheer bij de gemeente Almere. Bij die panden horen allerlei gegevens, veel informatie is al aanwezig, maar misschien niet in een vorm die handig is als je snel iets duidelijk wil maken. Wat is de uitstraling en de staat van een pand? Worden er inkomsten uit gegenereerd, wat zijn de kosten? Wie is de verantwoordelijke accountmanager? Zulke vragen worden in de toekomst beantwoord met het 'Het gezicht van Vastgoed'.

Emil Otte laat met veel plezier en enthousiasme zien wat er nu al bereikt is!

Emil Otte

Geo-economoom bij team Geo-data bij Gemeente Almere
LinkedIn | Twitter

Annelies van Alphen

Hoe M.App Enterprise invloed heeft op Smart Cities

Door gebruik van innovatieve locatie-intelligente oplossingen kan het leven van mensen een stuk aangenamer gemaakt worden. Het kan echter een uitdaging zijn om het volledig potentieel van geospatial technologie te benutten.

Enterprise oplossingen zoals M.App Enterprise zorgen voor een doorbraak in het domein van locatie-intelligentie en daarbuiten. Binnen organisaties kan M.App Enterprise de werkprocessen van verschillende rollen beheren, van managers tot veldwerkers en GIS-specialisten.

Een voorbeeld van zo’n omgeving met meerdere stakeholders is de ‘Smart City’. In deze scenario’s moet de overheid niet alleen relevante, maar ook complexe informatie op een begrijpbare manier communiceren met burgers en andere belanghebbenden. In deze presentatie bespreken we meerdere voorbeelden hoe M.App Enterprise kan worden gebruikt om oplossingen voor de overheid te maken, inclusief een onderzoek naar de green-index.

Annelies van Alphen

Senior Consultant bij Geo Solutions
LinkedIn 

Rombout Verwimp

Managing Partner bij Geo Solutions
LinkedIn

Wim Bozelie

HexGeoNext

Vorig jaar in de HexGeoNext-sessie hebben we Machine Learning en Deep Learning geintroduceerd. Een “case study” werd beschreven hoe je de techniek zou kunnen toepassen voor het classificeren van daken. Deze case study is daadwerkelijk uitgevoerd door IMAGEM. Wat zijn de resultaten, welke stappen zijn er doorlopen en wat hebben we geleerd? Deze vragen zullen worden beantwoord. Hexagon Geospatial heeft nieuwe technologie aangekocht, wat betekent dit voor u en wat staat er de komende twee jaar op de planning.

Wim Bozelie

Technology Director bij IMAGEM
LinkedIn 

 

Wim Bozelie

Innoveren zonder Programmeren

Bent u geïnteresseerd in de Spatial Modeler, dan is deze technische sessie voor u. We bekijken innoverende modellen die ontwikkeld zijn met en voor onze klanten. We bekijken de probleemstellingen en de oplossingen die gerealiseerd zijn met de Spatial Modeler. Hierdoor krijgt u inzicht wat er allemaal mogelijk is met de Spatial Modeler zonder dat er geprogrammeerd hoeft te worden.

Wim Bozelie

Technology Director bij IMAGEM
LinkedIn 

 

Wim Bozelie

What's New in Location-Intelligence technology

In deze technische sessie worden nieuwe ontwikkelingen getoond die in 2018 zijn geïntroduceerd. De sessie is opgedeeld in verschillende categorieën zoals onder andere snelheid, interoperabiliteit, raster, vector en server functionaliteiten. Gebruikt u, of heeft u interesse in ERDAS IMAGINE®, GeoMedia®, ImageStation, APOLLO®, M.App Enterprise®, GeoCompressor of Mobile Alert? Dan is deze sessie voor u.

Wim Bozelie

Technology Director bij IMAGEM
LinkedIn 

 

Arjan van Etten

CSI CAPELLE: MET DATA OVER VEILIGHEID MAATSCHAPPELIJKE ONDERMIJNING TE LIJF

Met data over veiligheid, maatschappelijke ondermijning te lijf. Hoe doe je dat? Wat levert het je op? Maar …. Moeten we dat eigenlijk wel doen? Hebben we daar niet de politie voor? Of is veiligheid ook een beetje een taak voor ons allemaal?

In Capelle aan den IJssel proberen we met data inzicht te krijgen in hoe onze stad in elkaar zit. Hoe onze stad eruit ziet kun je zien op onze kaarten, zelfs in 3D. Je kunt er al bijna zoals in een game virtueel doorheen wandelen.

Maar er is meer te weten over de stad: hoeveel mensen wonen er, hebben zij werk, of uitkeringen? Wat is het gemiddeld besteedbaar inkomen? Wat is het opleidingsniveau? Hoeveel auto’s zijn er per buurt? Wat is het energie gebruik? Welke voorzieningen hebben we? Wat gebeurt waar: brand, inbraak, evenement, buurtbarbecues enz. enz.

Via onze kaarten brengen we ook deze gegevens in kaart. Hierdoor worden gegevens ook van externe bronnen ook echt toepasbaar en leveren ze inzicht op. We komen daarbij technische, organisatorische maar ook ethische dilemma’s tegen. Vooral de aanpak van die laatste twee maken naar mijn mening het verschil. Hier wil ik u graag meer over vertellen, maar ik ben zelf ook benieuwd naar uw mening. Zie ik u op donderdag 4 oktober?

Arjan van Etten

Adviseur Geo-informatie bij Gemeente Capelle aan den IJssel
LinkedIn | Twitter

Patrick de Groot

DEFORMATIEMETING BIJ RIJKSWATERSTAAT MIDDELS SATELLIETDATA

Zettingen en vervorming van kunstwerken (bruggen en viaducten) kan schade veroorzaken en dit kan weer tot gevaarlijke situaties leiden wanneer dit niet tijdig wordt opgemerkt. Rijkswaterstaat monitort de ca. 1200 kunstwerken op deformaties om dit te voorkomen. Dit is een kosten- en arbeidsintensief proces, met gevolgen voor de doorstroming van het reguliere verkeer. Rijkswaterstaat is in samenwerking met IMAGEM een proef gestart rondom deformatiemeting met hulp van radarsatellietbeelden, waarbij zij wekelijks nieuwe meetdata ontvangen en waaruit verzakking tot op de mm wordt gerapporteerd, zonder dat zij daarvoor ter plaatse moeten zijn. Een actief (online) alarmeringssysteem zorgt ervoor dat bij nieuwe metingen direct inzichtelijk wordt welke wegdelen de hoogste mate van verzakking vertonen, waardoor risicogestuurd beheer mogelijk wordt. IMAGEM levert hiervoor de Rheticus dienst. In deze sessie laten we zien wat wij kunnen betekenen voor Rijkswaterstaat.

Patrick de Groot 

Business Development & Sales Operations Manager bij IMAGEM
LinkedIn | Twitter

Egbert Jongsma

Locatie-intelligentie maakt het gebruik van publiek geld inzichtelijk.

Waar lopen inwoners van Nederland tegen problemen aan? Waar moet de overheid investeren om die maatschappelijke problemen op te lossen en hoeveel dan? Waar leveren die investeringen ook echt resultaat op en wat leren we daarvan? Waar kunnen de inwoners van Nederland informatie vinden over het rendement van publiek geld? Cruciale vragen die horen bij goed bestuur. En ja, allemaal gericht op locatie, op het “waar”. De Algemene Rekenkamer controleert de regering en ontdekt steeds meer dat geo-informatie hierbij onmisbaar is. Wil je meer weten en meedenken over #hoedan, dan zie ik je graag bij deze sessie!

Egbert Jongsma

Projectleider (GIS) onderzoek bij Algemene Rekenkamer
LinkedIn | Twitter

Jeroen Waanders

Automatische monitoring waterwegen en andere AI-mogelijkheden voor waterschappen

Hoe krijg je een actueel en betrouwbaar beeld van de ontwikkelingen in het werkgebied? Hoe kun je als instantie juist op die plekken komen waar jouw aanwezigheid noodzakelijk is? Gewoon even een paar vragen die wij graag willen beantwoorden zonder veel meer menskracht in te zetten.

Afgelopen periode hebben we een “ vacature” opgesteld voor een digitale medewerker die het hele werkgebied op basis van beeldinformatie uit verschillende bronnen, mutatiedetectie en beeldherkenning middels machine learning continue in de gaten houdt en zelfstandig gaat rapporteren aan die personen die daadwerkelijk naar buiten gaan voor toezicht en/of handhaving.

In eerste instantie is dit project gericht op het opsporen van sloten en weteringen waarvan de vegetatie dermate is ontwikkelt dat waterafvoer onvoldoende mogelijk is, maar nu al zien we de andere mogelijkheden die deze informatiebronnen in zich hebben, niet alleen voor ons maar ook zeker voor andere partijen die op de een of andere manier betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruimte.

Jeroen Waanders

Informatieadviseur bij WDO Delta
LinkedIn 

NOG NIET IN HET BEZIT VAN EEN KAARTJE?

De inschrijvingen lopen binnen. Verzeker jezelf van een plek tijdens Make Geospatial Matter 2018. Registreer via onderstaande link:

Make Geospatial Matter