Uitgelicht: YMGM

Het afgelopen jaar zijn vele mooie resultaten geboekt, door IMAGEM zelf maar vooral door onze klanten en partners. Tijdens deze ochtendsessie brengen we en aantal van deze resultaten voor het voetlicht en laten we zien waar IMAGEM op dit moment mee bezig is. Een mooie opmaat naar een inspirerende dag.

'Building Smart Cities' (Engels)

De presentatie van geografie ontwikkelt zich de afgelopen jaren en krijgt een nieuwe vorm. Deze nieuwe vorm levert ons een nieuwe, dynamische gebruikerservaring die ervoor zorgt dat we informatie beter kunnen begrijpen en hierop betere beslissingen kunnen nemen, maar het is tegelijkertijd ook het topje van de ijsberg voor wat betreft cloud computing,  de beschikbaarheid van sensoren verandert de manier waarop we data binnen krijgen over onze continue veranderende wereld. Met Hexagon Geospatial technologie benutten we die nieuwe vorm van informatiepresentatie en de technologische innovatiekracht die daarachter schuil gaat. Hexagon Smart M.App helpt ons om Smart Cities nog slimmer te maken.
- Marek Brylski, Hexagon Geospatial

HexGeo Next: Hexagon Geospatial 2018 Release Preview

Tijdens MGM keert een traditie terug in de vorm van HexGeoNext – een kijkje in de keuken van Hexagon Geospatial, waarin we ontwikkelingen presenteren die nu nog niet in de software beschikbaar zijn, maar in de toekomst wel. Geen garanties, geen kant-en-klaar product, maar de bleeding edge van wat ons te wachten staat. 
- Patrick de Groot & Wim Bozelie, IMAGEM

What's New: Power Portfolio

In deze sessie worden de nieuwe eigenschappen behandeld van de Power Portfolio 2018. Hieronder vallen de desktop producten zoals Erdas Imagine, Geomedia, GeoCompressor, Image Station en Stereo Analyst for ArcGIS. Daarnaast worden de nieuwe eigenschappen van de server producten binnen de Power Portfolio 2018, zoals Erdas Apollo, WebMap en Mobile Alert eronder.
- Wim Bozelie, IMAGEM

What's New: M.App Portfolio

Sinds kort is er een nieuwe release uit van de M.App Portfolio. In deze sessie worden de nieuwe eigenschappen van deze release behandeld. Daarnaast worden de geplande eigenschappen van de M.App Portfolio 2018 behandeld. Hierin zijn producten zoals M.App Enterprise en M.App Studio aanwezig. Kom dus vooral naar deze sessie als uw meer van de techniek achter Smart M.Apps wilt weten!
- Wim Bozelie, IMAGEM

Geo, Media & Design, een voorbeeld van een geo-informatie opleiding in een snel veranderende wereld

Het onderwijs wil, moet, en is, aan het veranderen onder invloed van allerlei trends in de maatschappij en techniek. Vaardigheden om de ontwikkelingen te duiden en op te reageren zijn belangrijker dan kennis. Geo, Media & Design is continu in samenwerking met het werkveld (zoals bijvoorbeeld IMAGEM) bezig de opleiding aan te passen en in te gaan op de trends. Door middel van een aantal voorbeelden zullen de deelnemers gevraagd te worden hier op te reageren.
- Marien de Bakker, HAS Hogeschool

3D Stadsontwikkeling

Gemeente Den Haag is al geruime tijd betrokken bij de opbouw van kennis en toepassingen van 3D geo-informatie. Naast het inzetten van 3d data voor omgevingsberekeningen in het kader van de aanstaande omgevingswet (Dynamisch 3D Model) werkt de gemeente aan het in eigen beheer samenstellen en bijhouden van een driedimensionaal stadsmodel. In deze presentatie licht specialist 3D geo-informatie Jeroen Schilleman de werkwijze en gemaakte keuzes toe en zullen enkele toepassingen van het stadsmodel worden gedemonstreerd.
- Jeroen Schilleman, Gemeente Den Haag

Dataverspreiding door defensie middels ERDAS APOLLO

Deze sessie zoomt in op databeheer met ERDAS APOLLO binnen het Nederlandse Ministerie van Defensie. De spreker zal beschrijven hoe geospatiale data van het European Union Satellite Centre wordt gevonden, opgehaald en gedeeld, en hoe een datacatalogus wordt opgebouwd.
- Rengert Siezen, Defensie

Stedelijke Herverkaveling, inzet van GeoMedia 3D bij inhoudsanalyses

De presentatie bestaat uit 2 onderdelen: een oppervlakte/Inhoud analyse die we hebben uitgevoerd in het centrum van Arnhem. Hierbij hebben we onderzocht of een bestaande winkelketen die wil gaan uitbreiden op de huidige (top) locatie kan blijven en wat de gevolgen hiervan zijn. Voorbeeld 2 is een winkelcentrum waar ze problemen hebben met leegstand. Een van de oplossingen is het concentreren van verschillende gebruiksdoelen zowel op de begane grond als op de verdiepingen. Om een goed beeld te krijgen maken we daarbij gebruik van 3d visualisatie. Voor beide voorbeelden hebben we een applicatie ontwikkeld en worden ook getoond.
- John Botter, Kadaster

Op zoek naar datagedreven inzichten rondom wijkleefbaarheid

BMC en Capelle aan den IJssel trekken samen op in het ontwikkelen van een Dashboard Wijkleefbaarheid, waarbij eigen data, data van ketenpartners, geografische inzichten en tools leiden tot een inhoudsrijke omgeving die (beleids)praktijkondersteunende inzichten genereert en waarmee het gemeentelijk managementteam gestructureerd en realtime de leefbaarheid kan monitoren. In het begin van dit proces zijn we aan de slag gegaan om een dashboard te maken. Om daarmee zowel draagvlak als inzicht te verkrijgen. Inzicht in de mogelijkheden voor de toekomstige gebruikers, maar ook inzicht in allerlei praktische zaken. In deze sessie laten wij u de eerste tussenresultaten zien. En we zijn nieuwsgierig naar uw ideeën of misschien wel vergelijkbare ervaringen!
- Arjan van Etten, Gemeente Capelle aan den IJssel & Rob van ’t Zand, BMC

Smart Water - Sensor gebaseerd beslissing nemen

Er wordt al veel handmatig gemeten en gerapporteerd. Deze meting zijn kostbaar vanwege de nodige expertise, doorlooptijd en meetaparatuur. Daarnaast is het geen “actionable intelligence” ofwel geen actuele informatie om de tijd tussen een waarneming en de te nemen actie te verkorten.
In deze sessie wordt een concept geschetst, geleerd van Smart Emission, die waterschappen kan ondersteunen in het tijdig acties nemen wanneer normwaarden overschreden worden. Wat is nodig om te komen tot een Actionable Intelligence dashboard?
- Niels van de Graaf & Hester Bijen, IMAGEM

Monitor de stabiliteit van uw ondergrond en infrastructuur

Verzakking van de ondergrond gaat onze samenleving de komende jaren miljarden kosten. Snelle , gestuurde detectie van kleine deformaties kunnen veel kosten besparen. Met het Rheticus platform, waarin niet alleen op milimeterniveau verzakkingen kunnen worden gemeten, maar dankzij Smart M.App technologie deze direct aan de bovengrondse en/of ondergrondse infrastructuur kan worden gekoppeld, ontstaat een actief monitoringssysteem.
- Patrick de Groot, IMAGEM

De impact van sensoren in de openbare ruimte op onze leefomgeving

Hans Nouwens is de initiator van de verkiezing Slimste Stad van Nederland en voert het programma Nationaal Smart City Living Lab uit. Voor het platform Making Sense for Society doet Geonovum een verkenning naar de impact van sensoren in de openbare buitenruimte op onze leefomgeving. Vragen die in die verkenning naar boven komen zijn: Wie meet wat en waarmee? Wat wordt daarmee gedaan? Hoe gaan we die meta data transparant beschikbaar stellen? Hoe houden we overzicht op al die sensoren?
- Hans Nouwens, Geonovum

Meer doen met BRK-Levering: Kadaster Dashboard op basis van Smart M.Apps

NedGraphics levert reeds enkele jaren een kadastrale applicatie, NedBRK, voor het ontvangen, verwerken en delen van BRK informatie. Met behulp van NedBRK hebben de klanten van NedGraphics inzicht in alle kadastrale gegevens, eigendomsverhoudingen, andere zakelijke rechten én beperkingen die op kadastrale objecten rusten. Een lang gekoesterde wens van NedGraphics en haar klanten was om op basis van BRK data meer thematische- en beleidsinformatie te genereren. ‘Met het Dashboard Kadaster op basis van SmartM.Apps heeft NedGraphics invulling kunnen geven aan deze wens. In deze presentatie wordt het Dashboard Kadaster getoond en worden de redenen van NedGraphics om te kiezen voor Smart M.Apps technologie toegelicht.
- Irena Dronjak, NedGraphics & Marc Strik, IMAGEM

'Bringing Space Down to Earth'

De wereld van nu is een informatiemaatschappij. We leven in een samenleving die steeds meer behoefte heeft aan snel beschikbare informatie, o.a. over het weer,  de ontwikkeling van het klimaat,  het juiste tijdstip van zaaien of oogsten, veiligheid, de verkeersdrukte, marktbewegingen aan de andere kant van de wereld, en veel meer huidige én toekomstige maatschappelijke behoeften. Satellietdata als informatiebron, al dan niet gecombineerd met andere informatiebronnen, zijn daarbij van onschatbare waarde. Ze meten de gehele aarde en kunnen veranderingen in de tijd inzichtelijk maken. Vanwege de groeiende behoefte aan informatie is er een mondiale markt voor satelliettoepassingen, waarbij zowel overheden als commerciële partijen afnemer zijn. Tegelijkertijd zijn zowel overheden als steeds meer commerciële partijen leverancier van satellietdata, en neemt de hoeveelheid en kwaliteit van beschikbare satellietdata in een snel tempo toe. Dat schept kansen voor ontwikkelaars en leveranciers van diensten, maar ook voor overheden en markten om van de diensten gebruik te maken.
- Geert van Seggelen, NSO (Netherlands Space Office) & Joost Verhagen, Bram Krommendijk, Cobra Adviseurs