Milieu onderzoek
Milieu onderzoek
Behoud en onderhoud onze natuurlijke leefomgeving

Toekomstgericht milieubeheer is cruciaal voor onze toekomst. Gedegen inventarisatie en beheer van natuurlijke bronnen - water, vegetatie, mineralen en meer - is nodig om gebruik te optimaliseren en verspilling of vernietiging te voorkomen.  En met snelle klimaatverandering is het cruciaal om de effecten op het weer, de atmosfeer flora en fauna en zelfs het aardoppervlak te monitoren. 

Onze oplossingen helpen beleidsmakers, managers en de buitendienst om goed samen te werken bij het inwinnen, opslaan, verwerken en analyseren van informatie zodat slimmere beslissingen kunnen worden genomen.

icon-bw-magnifier

Signaleer veranderingen

Detecteer veranderingen op het aardoppervlak middels vereenvoudigde en geautomatiseerde verwerking van satellietbeelden. 

icon-bw-power

Bescherm hulpbronnen

Identificeer uitdagingen in de uitstoot van kooldioxide, het ontstaan van urban heat islands, het aftappen van stroom en meer.

icon-bw-full-people

Betrek burgers

Gebaseerd op een low-cost burgersensornetwerk kunnen gemeenten, bedrijven en burgers samenwerken om verspilling te monitoren en te discussiëren over mogelijkheden om dit te verminderen.