Landbouw
Landbouw
Werk samen met agrariërs en verbeter de opbrengst

Een groeiende bevolking vereist een hogere gewasopbrengst vanuit een krimpende voorraad landbouwgrond, wat leidt tot het gebruik van geavanceerde technologie voor precisielandbouw. Onze oplossingen maken dit mogelijk door precieze voorspellingen voor grondbewerking, wat gekoppeld kan worden aan machinebesturing en agri-management systemen.

icon-bw-full-people

Kom in contact met akkerbouwers

Stel akkerbouwers in staat cloud-based hoge resolutie beeldmateriaal, functionaliteit en kaarten te gebruiken, zodat zij hun velden en bedrijfsvoering altijd scherp in beeld hebben. Ondersteun duurzaam ondernemen in de landbouw door het tweezijdig cloudbased delen van cruciale agrarische informatie.

icon-bw-crops

Meet uw opbrengst

Voer veld- en oogstinspecties uit middels krachtige, mobiel verbonden oplossingen. Hoogwaardige digitaliseringsfuncties helpen de boer perceelsgrenzen in te tekenen, gewastypes en hun staat vast te leggen en hoge kwaliteit kaarten af te drukken. 

icon-bw-profit

Verhoog uw opbrengst

Verbeter de kwaliteit en maak maximale efficiency en winstgevendheid mogelijk in het boerenbedrijf - het is de enige manier om een exponentieel groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden.