Sessies

 

Trots op Nederlandse geo-informatie: accuraat en klaar voor gebruik

Informatie over locaties is onmisbaar in het dagelijks leven: iedereen maakt – vaak zonder het te weten - gebruik van locatie gebonden gegevens uit de geo-basisregistraties, gemaakt onder verantwoordelijkheid van de overheid. Bijvoorbeeld bij het navigeren, waarbij open data uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) wordt hergebruikt. De kwaliteit van die gegevens is al heel goed, maar deze verbetert nog steeds en dat leidt tot toenemend gebruik. Ook bij het in beeld brengen van maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, is geo-informatie onmisbaar.

 

Het succesvolle gebruik van de geo-basisregistraties en de continue technologische ontwikkeling stellen ons voor nieuwe uitdagingen: Nederland kan als “digital twin” worden weergegeven in een 3D-model, gegevens kunnen bijna ongelimiteerd aan elkaar worden gelinkt en dienstverlening kan steeds sneller en persoonlijker.

 

Deze ontwikkelingen vragen om regie vanuit de overheid en een visie op gebruik van (overheids)data. Noud Hooyman, hoofd van de afdeling Beleid Geo-informatie van het ministerie van BZK, licht het succes van het gebruik van geo-informatie toe en geeft inzicht in de dilemma’s die dat beleidsmatig met zich meebrengt.

 

Noud Hooyman

Hoofd afdeling Beleid Geo-informatie
LinkedIn | Twitter

 

De waarheid over 'waar'

Bij het Kadaster staan locatie-data centraal om vragen van burgers, bedrijven en overheden te helpen beantwoorden en oplossen. Zowel kleinere als maatschappelijke vraagstukken.

 

Wanneer je betrouwbare data inwint en beschikbaar stelt, ontsluit en combineert kan inzicht worden geboden in de situatie op elke plek op de kaart. De informatiebehoefte wordt steeds groter, meer, sneller en persoonlijker. Technologie heeft de wereld kleiner gemaakt en creëert in rap tempo een digitale versie van de werkelijkheid. Hoe meer data, hoe meer koppelingen gelegd kunnen worden, hoe eerder, vollediger en nauwkeuriger een oplossingsrichting bepaald wordt.

 

Frank Tierolff geeft zijn beeld van de visie van het Kadaster en hoe dat inspringt op de ontwikkelingen in de maatschappij.

 

Frank Tierolff

Raad van Bestuur Kadaster
LinkedIn | Twitter

 

Hoe hoog leggen we de lat?

Voortvarend verzamelen we een vloedgolf aan data over de fysieke wereld. Die data is ontsloten, maar wordt weinig geanalyseerd om tot inzichten te komen. Het is tijd voor een grote sprong, en daar is moed en vakmanschap voor nodig. Laten we starten met het analyseren van ALLE data.

Wouter Brokx

CEO bij IMAGEM
LinkedIn | Twitter

What’s New in Digital Twin

In de “What’s New in Digital Twin” sessie vindt u informatie over de nieuwe ontwikkelingen rondom het thema Digital Twin. R&D Project Lead van Hexagon Geospatial, Daniel Balog presenteert de nieuwe en toekomstige ontwikkelingen rond om de Luciad portfolio.

Daniel Balog

R&D Project Lead bij Hexagon Geospatial
LinkedIn

What’s New in Data Automatisering

Technology Director, Wim Bozelie presenteert in deze sessie de nieuwe ontwikkelingen rondom het thema Data Automatisering. Hierin wordt gesproken over de ontwikkelingen in de ERDAS IMAGINE en Geomedia Desktop. Daarnaast hebben we het over de nieuwe functionaliteiten van de Spatial Modeler en gaan we dieper in op de verschillende nieuwe operators op het gebied van puntenwolken, rasters, vectoren en Machine Learning & Deep Learning.

 

Senior Geospatial Solutions Specialist, Dennis Westmaas behandelt het onderwerp datamanagement omtrent de nieuwe ontwikkelingen in ERDAS APOLLO.

Wim Bozelie

Technology Director bij IMAGEM
LinkedIn 

Dennis Westmaas

Senior Geospatial Solutions Specialist
LinkedIn

What’s New in Sturingsinformatie

In deze sessie vindt u informatie over de nieuwe ontwikkelingen rondom het thema sturingsinformatie. Senior Geospatial Solutions Specialist, Dennis Westmaas presenteert de nieuwe mogelijkheden van M.App Enterprise 2019. Daarnaast wordt er live een dynamisch dashboard gebouwd met verschillende nieuwe opties in de Feature Analyzer.

Dennis Westmaas

Senior Geospatial Solutions Specialist
LinkedIn

 

Ruimtelijke Analyses met Machine Learning

Ruimtelijke analyses op basis van Remote Sensing data vereisen dat complexe rekenregels geformuleerd moeten worden. Bij de toepassing van Machine Learning volstaat het om aan te geven welk verschijnsel geclassificeerd moet worden zonder dat de gebruiker de rekenregels hoeft te begrijpen of zelf op te stellen. Het beschikbaar komen van tools waarin Machine Learning algoritmes zijn geïntegreerd, maakt de toepassing van Remote Sensing data bij de beantwoording van ruimtelijke vraagstukken dan ook voor een bredere groep gebruikers toegankelijk.

 

Enkele van de toepassing die in deze sessie worden gepresenteerd zijn: detectie van aanbouw zoals dakkapellen (relevant voor gemeentes), detectie van begroeiing in watergangen en detectie van afwijkingen in de geregistreerde locatie van watergangen (relevant voor gemeentes en waterschappen).

 

Patrick de Groot 

Sales Director bij IMAGEM
LinkedIn Twitter

 

Tjip van Dale

Senior Geospatial Solutions Specialist bij IMAGEM
LinkedIn

 

 

Een ruimtelijk werkproces t.b.v. schouwen, van registratie tot een schone watergang

In deze sessie zal worden ingegaan op een specifieke toepassing van Machine Learning in een werkproces van een waterschap waarbij wordt gedemonstreerd hoe een proces kan worden ingericht om een specifieke probleemstelling (de “schouw”) in te vullen via Machine Learning. Denk hierbij aan de samenhang tussen Machine Learning, training "in het veld", modellen, dashboards en mobiele applicaties die naadloos met elkaar zijn geïntegreerd en een organisatie de handvatten geeft om effectief en efficiënt uitvoering te geven aan de taken voortvloeiende uit de probleemstelling.

 

Patrick de Groot 

Sales Director bij IMAGEM
LinkedIn Twitter

 

Tjip van Dale

Senior Geospatial Solutions Specialist bij IMAGEM
LinkedIn

SMART Geo Information – Key enabler voor operationeel succes

De toekomstige Krijgsmacht is robuust en flexibel, beschikt over kwalitatief goede en technologisch geavanceerde capaciteiten en kan wereldwijd worden ingezet. Operaties vinden plaats in vijf domeinen en zijn meer en meer informatie gestuurd.

Een hoogwaardig actueel beeld en begrip van de omgeving vormen de cruciale succesfactor voor het operationeel optreden. ‘SMART’ Geo Informatie is randvoorwaardelijk voor operationeel succes. Elke schakel in een operatie dient over (dezelfde) ‘SMART’ Geo Informatie te beschikken

 

Luitenant-kolonel Ronald Bier

Geo Informatie Officier bij het Ministerie van Defensie
LinkedIn

 

Geo: ‘Het gaat om de mensen!’

We gebruiken Geo om inzicht te krijgen. Om te duiden hoe de dingen zijn. Met Geo bedoelen we dan de data en de informatie die het oplevert: de kaarten en de diensten. Wij verzamelen deze Geo data ook in een zogenaamde ‘Data Vijver’. Maar gaat het daar echt om? En waarom willen we dat inzicht eigenlijk?

 

Een bijzondere ontmoeting bracht me laatst aan het denken over het ‘waarom’ we eigenlijk ons Geo werk doen. En in mijn geval waarom ik dit werk bij een gemeente doe. Uiteindelijk werk je als gemeente voor de mensen en de bedrijven en instellingen in je stad of dorp. Hoe kunnen we de goede dingen op de juiste plek doen? Kaarten zijn daarbij onmisbaar, dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Maar eigenlijk gaat het niet om de kaarten. Het gaat dus om de mensen.

 

Arjan van Etten

Adviseur Geo-Informatie
LinkedIn | Twitter

 

Digital Twin in de Omgevingswet

De Omgevingswet is nog steeds de ‘talk of the town’. Iedereen heeft het er nog steeds erover. Imagem volgt de DSO ontwikkelingen op de voet en zijn in gesprek met verschillende gemeenten over hoe Imagem kan ondersteunen met betrekking tot de Omgevingswet.

 

Met de komst van de objectenregistratie is de stap naar het gebruik van 3D modellen een logische stap. En als je dan toch je 3D model hebt realiseer dan gelijk een digitale kopie van je omgeving, je digital twin. Waarom dan niet de Omgevingswet koppelen aan deze Digital Twin?

 

Tijdens deze sessie wordt je geïnformeerd over hoe wet- en regelgeving gedigitaliseerd kan worden en hoe je deze in een digital twin toepast. En hoe hou je als gemeente grip op de actualiteit van je gegevens voor vergunning, toezicht en handhaving. Laat je inspireren wat een oplossing binnen jullie gemeente kan zijn.

 

Wim van Stokkum

Decision Engineer bij inIT4real
LinkedIn

 

Niels van de Graaf

Marktmanager Overheid bij IMAGEM
LinkedIn | Twitter

 

Op weg naar de Digital Twin via 2D en 3D

Hoe gemeente Almere de stap neemt naar een Digital Twin

 

3D informatie is ‘hot & happening’ en iedereen wil er mee aan de slag, maar men weet niet precies waar te beginnen of waar 3D informatie handig voor is. Gemeente Almere heeft zich voorgenomen een digitale kopie van de gemeente te realiseren. Scenario’s kunnen dan gecreëerd kunnen worden voordat deze in de werkelijke wereld worden geïmplementeerd.

 

Met 3D informatie kan je onder andere vooraf en ook achteraf wet- en regelgeving (omgevingswet) controleren, kabels en leiding zichtbaar maken waar en hoe diep ze liggen, kroonvolumes van bomen analyseren, bouwprojecten visualiseren in de omgeving en schaduwanalyses uitvoeren.

 

Waarom 3D informatie? Wat biedt het? Wat levert het op? Hoe gaan we dit doen? In deze sessie zal gemeente Almere delen welke stappen zij gaan ondernemen om tot een Digital Twin te komen. Zaken als 3D omgevingswet, wateroverlast en pandinformatie komen aan bod.

 

Leer hoe gemeente Almere geo-informatie gebruikt om 3D informatie te realiseren om tot een Digital Twin te komen.

 

Aralt Brilman

Coördinator Geo-data bij de Gemeente Almere
LinkedIn

 

Ken uw bezoekers, bewoners en forenzen! Analyseer de mobiliteit, veiligheid en monitor omgevingswetbeleid van uw stad met de Smartphone als databron.

Bezoekers van een (binnen)stad, gebied of gemeente. Waar komen ze vandaan en hoeveel zijn dat er? En hoe meet je dat? Is uw evenement succesvol geweest in het aantrekken van bezoekers? Hoeveel mensen waren dat, waar komen ze vandaag en hoe lang zijn ze gebleven? Toerisme is voor veel steden, regio’s en provincies een belangrijke bron van inkomsten. Heeft u een goed beeld van het toerisme en de ontwikkeling daarvan? Hoe krijgen winkelketens, franchiseorganisaties, vastgoedbeheerders en gemeentes krijgen inzicht in hun verzorgingsgebied en het soort bezoekers?

 

Het belang van het monitoren van bezoekersstromen, zoals de algemene of geaggregeerde patronen van mensbewegingen in een bepaald gebied is meervoudig. De mogelijkheden van mobiele telefoon positioneringsgegevens zijn daarom uitgegroeid tot een interessant en relevant instrument voor inzicht in bezoekersstromen. Kennis van uw bezoekers-, bewoners-, en forenzenstromen biedt u de mogelijkheid om feiten gebaseerd beslissingen te nemen binnen uw dagelijkse bedrijfsvoering op gebied van veiligheid, City Marketing en Omgevingswet.

 

Neem deel en laat u informeren hoe IMAGEM en Mezuro samenwerken om antwoord te geven op uw bezoekersstroomvraagstukken. Praktijkvoorbeelden en demo’s van de oplossing die u helpen met uw dagelijkse bedrijfsvoering worden hier gedeeld.

 

Paul Kremer

Managing Director bij Mezuro
LinkedIn

 

De burger als sensor – laat burgers participeren ter verbetering van de leefomgeving

Er wordt al veel meldingdata verzameld, maar veelal wordt dit niet gebruikt voor inzicht en analyse. Vele gemeenten vinden het ook duur om de meldinggegevens te koppelen aan hun zaaksysteem. Daarnaast wilt u als gemeente ook heel flexibel zijn in wat u van uw burgers wilt weten.

 

IMAGEM biedt een oplossing waarmee je met een kostenefficiënte oplossing, vanuit de cloud, vele soorten burgerdata kan verzamelen, kan visualiseren in een dashboard voor inzicht en patroonherkenning en kan koppelen aan uw zaaksysteem. Gemeenten kunnen deze informatie niet alleen gebruiken om de meldingen aan te pakken, maar ook om meer inzicht te krijgen uit locatie data voor planning en slimme besluitvorming.

 

Een voorbeeld is het melden van vuurwerkoverlast.
Oud en Nieuw is een tijd voor feesten, maar dit gaat jammer genoeg gepaard met overlast door vuurwerk. In 2017 werden bij Meldpunt Vuurwerkoverlast meer dan 48.000 vuurwerk gerelateerde incidenten gemeld. Gemeenten zijn voor het melden van overlast sterk afhankelijk van de burgers. Dus hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat burgers eenvoudig, veilig en met alle gemak overlast gaan melden?

 

Woon deze sessie bij en ervaar hoe burgers in staat worden gesteld om in 4 eenvoudige stappen overlast in real-time te melden met locatie, categorie en foto’s. Wil je als gemeente proactief zijn in het toezicht houden tijdens de jaarwisseling ervaar dan hoe IMAGEM je kan ondersteunen.

 

Marc Strik

Business Consultant bij IMAGEM
LinkedIn

 

Crosscountry-mobility, “TomTom” zonder wegen in M.App X®

We maken bijna allemaal wel eens gebruik van navigatie, is het niet in de auto dan wel met onze smartphone in bijvoorbeeld een ‘onbekende stad’. Hoe kom je bij de Sagrada Familia wanneer je onbekend bent in Barcelona? In grote delen van de wereld is echter geen navigatie beschikbaar zoals wij die kennen. Hoe doe je dat vanuit het ministerie van Defensie?

 

In grote delen van de wereld waar militairen actief zijn, is geen navigatie beschikbaar zoals wij die kennen in de civiele wereld. Er wordt immers niet altijd gebruikgemaakt van normale infrastructuur. Men moet soms ‘door het terrein heen’. Hierbij worden de voertuigspecificaties met helling-, oppervlakteruwheid-, vegetatie- en grondinformatie (draagkracht) gecombineerd om de snelheden voor voertuigen in verschillende soorten terreinen in te schatten.

 

Naast het zo snel mogelijk navigeren over harde infrastructuur zijn andere eigenschappen in het veiligheidsdomein ook van belang. Kenmerken als dreiging, zichtlijnen, zijn belangrijk voor het bepalen van je route. Deze kenmerken zijn niet altijd direct beschikbaar als data en moeten soms door indirecte en directe waarneming zelf bepaald worden.

 

Dit alles komt samen in M.App X®

Harald Gortz

Geo Consultant bij Ordina B.V.
LinkedIn

 

Jorn van der Ent

Technical Consultant bij Ordina B.V.
LinkedIn

You Make Geospatial Matter

You Make Geospatial Matter gaat traditioneel over wat onze klanten met onze technologie doen. Dit jaar willen we het iets anders insteken, en vooral laten zien hoe u zelf eenvoudig de eerste stappen zet op het gebied van Data Automatisering, Sturingsinformatie en de Digital Twin. We laten voorbeelden zien die u zelf direct kunt toepassen en waarmee u snel toetreedt tot de groeiende groep mensen die ‘Geospatial Matter’ maken!”

Patrick de Groot 

Sales Director bij IMAGEM
LinkedIn Twitter

 

HexGeoNext

Welke richting gaat Hexagon Geospatial op in 2020? In de “What’s New” sessies zien we de laatste ontwikkelingen in Sturingsinformatie, Digital Twin en Data Automatisering. In deze sessie presenteert Technical Director, Wim Bozelie de toekomstige ontwikkelingen en wordt er gesproken over de verdere integratie, consolidatie en de doorontwikkeling van de “Smart Digital Reality”

Wim Bozelie

Technical Director bij IMAGEM
LinkedIn 

NOG NIET IN HET BEZIT VAN EEN KAARTJE?

De inschrijvingen lopen binnen. Verzeker jezelf van een plek tijdens Make Geospatial Matter 2019. Registreer via onderstaande link:

Make Geospatial Matter