Sessies

Jaarlijks sterven duizenden mensen vroegtijdig door slechte luchtkwaliteit. Maar welk handelingsperspectief heeft een inwoner of een gemeente eigenlijk om hier iets aan te doen? Hoe kom je erachter wat werkt? Connected Worlds meet hyperlokaal lucht- en geluidkwaliteit en gebruikt de Smart M.App technologie® om de resultaten met locatie intelligentie te visualiseren. Van dagelijkse drukte tot omgevingsmanagement bij sloop- en bouwwerkzaamheden. Metingen die schokkende resultaten opleverden.

Hans Nouwens

Programmadirecteur Nationaal Smart City Living Lab (werkzaam bij Connected Worlds)
LinkedIn | Twitter

Het Energie Transitie Dashboard maakt inzichtelijk hoe overheden de transitie naar duurzame energiebronnen kunnen realiseren en brengt de daarbij te maken (ruimtelijke) keuzes in beeld.

De (lokale) overheid staat voor de opgave om de komende jaren de transitie naar een duurzame energievoorziening te vertalen naar concreet energiebeleid met een bijbehorend programma. Met elkaar moeten we de transitie van een centrale fossiele energievoorziening naar een duurzame, decentrale energievoorziening maken. Dit is niet alleen een technische uitdaging, maar zeker ook een financiële en ruimtelijke uitdaging. Financieel omdat we de overgang naar een duurzame energiebronnen allemaal in onze portemonnee zullen gaan voelen. En ruimtelijk, omdat we veel duurzame energiebronnen nodig zullen hebben om onze totale energiebehoefte te dekken. Duurzame energie zie je straks overal.

De omvang en de impact van deze opgave is groot en vaak nog niet goed in kaart gebracht. Hiervoor heeft NedGraphics samen met Antea Group en IMAGEM een interactief Energie Transitie Dashboard ontwikkeld. Het Dashboard helpt u inzichtelijk te maken welke duurzame energiebronnen u waar wilt plaatsen. In één oogopslag wordt voor u duidelijk wanneer u uw doelstelling ‘energie neutraal’ behaalt en worden de bijdrages van verschillende maatregelen als energieopwekking en –besparing, overzichtelijk in een digitale kaart weergegeven.

Door gebruik te maken van de bij uw organisatie beschikbare data en diverse open data bronnen wordt inzicht verkregen in de ruimtelijke consequenties van voorgenomen maatregelen. De gebruikte Smart M.Apps technologie® ondersteunt bij het inzichtelijk maken van verschillende transitie scenario’s. Op basis van deze scenario’s kan dan discussie met stakeholders plaatsvinden. Ook kunnen de door de politiek te maken keuzes met het Energie Transitie Dashboard worden onderbouwd.

Jasper Arends

Accountmanager domein Ruimte en Omgeving bij NedGraphics
LinkedIn

De toekomst, we willen haar zo graag kennen. Helaas kunnen we niet precies weten wat ze voor ons in petto heeft. We moeten dus toevlucht nemen tot voorspellingen. In het werk van gemeenten, regio’s en provincies gaat het om prognoses voor bijvoorbeeld de toekomstige bevolking, woningbouw, bedrijventerreinen. De uitdaging is om voorspellingen zo te doen dat beleidsmakers en beslissers in staat zijn om tijdige en slimme keuzes te maken. Traditioneel spelen landelijke modellen een grote rol in het maken van dergelijke prognoses. Maar een alternatief dient zich in rap tempo aan: voorspellen met locatie-intelligentie op microniveau.

In deze sessie zal ik bespreken wat de verschillen zijn tussen beide werkwijzen, en welke gevolgen zij hebben. Ik besteed met name aandacht aan de manier waarop de behoefte aan bedrijventerreinen beter en bruikbaarder voorspeld wordt dan met de gangbare modellen.

Gerard Overkamp

Beleidsadviseur Planologie en ruimtelijke ordening Gemeente Winterswijk
LinkedIn

Gemeenten willen meer samen en met andere overheden optrekken om de uitdagingen met betrekking tot de digitale dienstverlening van de overheid aan te pakken. Deze beweging van Samen Organiseren heeft geleid tot een aantal principes waaraan de informatievoorziening moet voldoen om blijvend in te kunnen spelen op de vele veranderingen waar gemeenten mee geconfronteerd worden. Het inzetten van een digitale transformatie om gezamenlijk te doen wat generiek is; de Common Ground creëren. Met name in het geografisch domein zien we veel van deze veranderingen samenkomen. Denk hierbij aan de Omgevingswet, de Wet Kenbaarheid (WKPB) en Objectregistraties. Deze uitdaging willen we met de markt gezamenlijk oppakken.

Han Wammes

Adviseur bij VNG Realisatie

LinkedIn | Twitter

Een probleem dat relevant is voor de ene gemeente is vaak ook relevant voor de ander. Door kennis van het domein én werkproces om te zetten in een app, wordt het probleem inzichtelijk gemaakt, maar vaak niet gedeeld. Wat eigenlijk nodig is, is een platform waar kennis, co-creatie en technologie samenkomen.

Consumenten hebben toegang tot systemen, platforms en applicaties tegen betaling per gebruik en in abonnementsvorm, en steeds vaker in de context van de deeleconomie. Een deeleconomie is een socio-economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staat. Denk aan Greenwheels of Uber. Het gaat om een gezamenlijke creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten.

Kom naar Make Geospatial Matter om te horen wat IMAGEM heeft bedacht om (lokale) overheden te helpen hun doelen te behalen. Van de overheid, voor de overheid.

Wouter Brokx

President bij IMAGEM
LinkedIn Twitter

Luchtfoto’s zijn niet alleen maar mooi om naar te kijken. Luchtfoto materiaal zit vol met data waarmee gemeentelijke processen geoptimaliseerd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijhouden van de BGT en de BAG, maar het levert onder andere ook waardevolle informatie op voor de WOZ, stadsontwikkeling en milieu. Gemeente Rotterdam heeft samen met IMAGEM een testgebied geanalyseerd om te bepalen welke toegevoegde waarde luchtfoto-data kan bieden binnen de gemeentelijk processen.

Tijdens deze sessie vertelt Gemeente Rotterdam hoe zij dit project hebben aangepakt, wat zij geleerd hebben en welke conclusies je hieruit kan trekken.

Michiel Boelhouwer

Adviseur Geo-informatie Gemeente Rotterdam
LinkedIn

De actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van geografische intelligentie

De technologie trends van 2018 draaien volgens Gartner om het begrip ‘Intelligent Digital Mesh’ en omvatten zaken als Artificial Intelligence, waaronder Machine Learning, Intelligent Apps en Analytics, Digital Twins en event-driven omgevingen. IMAGEM is met haar partners en klanten nu reeds bezig op veel van deze vlakken.

Tijdens deze sessie laten we zien wat deze trends betekenen in een Geospatial context en hoe u daar vandaag reeds de vruchten van kunt plukken. Ook kijken we, als voorbereiding op de innovatie-sessie, naar wat de toekomst ons gaat brengen. We laten u zien dat deze toekomst dichterbij is dan u wellicht denkt.

Patrick de Groot 

Business Development & Sales Operations Manager bij IMAGEM
LinkedIn Twitter

Niels van de Graaf

Marktmanager - Overheid bij IMAGEM

LinkedIn | Twitter

NOG NIET IN HET BEZIT VAN EEN KAARTJE?

De inschrijvingen lopen binnen. Verzeker jezelf van een plek tijdens Make Geospatial Matter 2019. Registreer via onderstaande link:

Make Geospatial Matter