Grip op Geo voor Waterschappen en Provincies

De wereld van geo-toepassingen is aan het veranderen. Steeds meer complexe processen worden geautomatiseerd en steeds meer basisgegevens worden op een intelligente en dynamische manier met elkaar geconfronteerd, waardoor datagestuurde besluitvorming mogelijk wordt gemaakt. Tijdens de Grip op Geo sessies nemen we u mee in deze ontwikkelingen en belichten we wat dit in de specifeke context van een waterschap of provincie betekent.

Hoe werkt het, hoe kunt u deze technologie inzetten en wat levert het op? In een aantal praktisch ingestoken sessies nemen we u mee en laten u live zien hoe u bijvoorbeeld eenvoudig zelf een sturingsdashboard op zet, snel en gericht veranderingen op spoort en efficient gebruik kunt maken van drones voor inspecties en andere taken.

De sessies zijn bedoeld voor zowel eindgebruikers als informatiemanagers die een goed begrip van de mogelijkheden willen hebben en dit willen kunnen vertalen naar meerwaarde voor de organisatie.

Registreer Nu  Agenda  

Eenvoudig inspecties vanuit de lucht verwerken

Drones worden langzamerhand gemeengoed, en worden voor uiteenlopende toepassingen gebruikt, waaronder inspecties en toetsingen. Om dit proces efficiënt te laten verlopen is een geautomatiseerde workflow, maar wel met eigen controle, een vereiste. Tijdens deze sessie laten we zien hoe UAV data eenvoudig en in een gestroomlijnde workflow kan worden gebruikt om niet alleen een 3D puntenwolk op te leveren, maar direct ook analyses hierop toe te passen.

Data gedreven werken en beslissen – Self service

Datagestuurd beheren, hoe doe je dat eigenlijk? Door beleid te confronteren met de werkelijkheid, zie je waar je bij moet sturen om je doelstellingen te bereiken. Dat is waar Smart M.Apps voor bedoeld zijn. In deze sessie gaan we in detail kijken naar de opbouw van deze informatie-dashboards en wordt live getoond hoe je deze stap voor stap configureert

Een andere blik op ruimtelijke patronen

Om patronen en verbanden te begrijpen is focus cruciaal. Daarmee is een standaard GIS Viewer niet het juiste vehikel. Een Smart M.App, gemaakt met Feature Analyzer is dat wel. Ruimtelijke patronen worden hiermee snel inzichtelijk gemaakt en een gebruiker kan in slechts een paar klikken overzicht geven in ruimtelijke ontwikkelingen. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op deze specifieke manier van Smart M.apps configuratie. De Feature Analyzer biedt kant en klare templates die eenvoudig in te richten zijn, wij laten zien hoe.

Gericht en automatisch zoeken naar verandering

De wereld om ons heen verandert continue. Welke veranderingen van belang zijn, hangt sterk af van het proces. Dan is het van belang dat we focus kunnen houden op alleen de relevante mutaties, en dat kan met onze uitgebreide set aan specifieke mutatietools. Tijdens deze sessie laten we zien wat er nu kan en leggen we uit hoe je zelf nieuwe detectiemodellen kunt ontwikkelen.

Verschillende bronnen, toch een gedegen vergelijking

Satellietbeelden worden steeds meer gebruikt om actuele informatie over een gebied te verkrijgen. Er zijn vele verschillende satellieten, ieder met hun eigen karakteristieken. Deze zijn standaard niet met elkaar te vergelijken. Imagem heeft echter een methode toegepast om dit wel vergelijkbaar te maken en zodoende uit een breed scala van beschikbare beelden de juiste nformaite te halen.