Grip op Geo voor Gemeenten en Provincies

Digitalisering in de gemeente en provincie blijft tot vandaag de dag nog steeds een hot-topic. Maar onderschatten gemeenten en provincies hun eigen krachten niet? Door samen te werken kan er zoveel meer gedaan worden.

Tijdens deze dag nemen wij u mee hoe u efficiënt en effectief diverse taken en processen kan uitvoeren op een geautomatiseerde manier. De oplossingen die wij de revue laten passeren dragen onder andere bij aan vraagstukken als digitale transformatie, Internet of Things, digitaal besturen en de maatschappelijke ontwikkeling ‘common ground’ van VNG realisatie. Ook zal er aandacht aan de VALLEY besteed worden, wat dit platform voor u en uw gemeente kan betekenen, nu en in de toekomst.

IMAGEM nodigt u graag uit voor deze dag op donderdag 18 april 2019. 

09:00 - 09:30

Inloop & Registratie

09:30 - 11:00

Van stereofoto / LiDAR tot compleet 3D stadsmodel op het web - een stappenplan

Al jaren neemt 3D technologie een opmars naar de bedrijfsprocessen binnen verschillende sectoren. Zo ook binnen de overheid. 3D informatie laat digitaal de wereld zien hoe het in de werkelijkheid is. Deze informatie ondersteunt ons in het nemen van betere beslissingen en verkort de tijd tussen een verandering en de te nemen actie. Deze 3D digitale kopie van onze omgeving noemen wij een ‘Digitale tweeling’.

Een digitale tweeling biedt de mogelijkheid om naar onze stad te kijken zoals het daadwerkelijk is. Wij zien verschillende toepassingsmogelijkheden zoals integratie met BIM, city marketing, veiligheid, IoT, grip op basisregistraties, monitoring van effecten van beleid. Uit verschillende hoeken hebben wij vernomen dat het wenselijk is om 3D informatie te gebruiken.

Niels van de Graaf, Robbert van Bussel & Jasper den Besten, IMAGEM

11:00 – 11:30

Koffiepauze

11:30 - 12:00

Crowdsourcing & participatie: Een publieke meldingsapp binnen een dag configureren en verspreiden voor meldingen zoals vuurwerkoverlast

Marijn Schellekens & Tjip van Dale, IMAGEM

12:00 - 12:30

Wat voegen infrarood en Machine Learning toe aan de automatische mutatiedetectie voor bijhouding basisregistraties

Wist u dat gemiddeld ieder jaar 15% van het grondgebied verandert? En dat er steeds meer vergunningsvrij mag? Hoe houdt u grip op de veranderingen in uw omgeving? Automatische mutatiesignalering is daarom een cruciaal onderdeel in de bijhouding van uw basisregistraties. Alleen door op regelmatige basis veranderingen in uw grondgebied op te sporen en te verwerken kan u controleren of uw basisregistratie op orde is.

Ook infrarood gegevens, die veelal met luchtfoto’s worden vastgelegd, bieden veel toegevoegde waarde in het toezicht en handhavingsproces. En met de komst van machine- en deep learning technieken wordt de detectie nog intelligenter om geautomatiseerd vele veranderingen te signaleren of objecten te herkennen.  Tijdens deze sessie informeren wij jullie wat infrarood gegevens, machine- en deep learning technieken voor jullie kan betekenen.

Niels van de Graaf & Robbert van Bussel, IMAGEM

12:30 - 13:30

Lunch & Sluiting