Grip op GEO voor Gemeenten 2017
Speciaal seminar voor gemeenten

Aanmelden voor Event  Agenda

Na de invoering van de BGT staat de Omgevingswet voor de deur, terwijl diezelfde BGT samen met andere basisregistraties ook moet worden bijgehouden. Voor bestuurders zijn dit vaak geen aantrekkelijk onderwerpen, zij zijn liever Smart City programma’s of 3D city marketing. Tegelijkertijd moet het beheer van steeds grotere databestanden met minder middelen gebeuren. Tot slot wil de overheid dat burgers zelf actief hun omgeving actief in de gaten houden, burgerparticipatie met een mooi woord.

Al deze onderwerpen hebben 1 ding met elkaar gemeen, het draait allemaal om locatie. En voor al deze thema’s en meer bestaan inmiddels oplossingen. Voor de gemeente is van belang te bepalen welke thema’s het best passen bij haar ambitieniveau. Op die manier kunnen gericht keuzes worden gemaakt voor de korte en langere termijn.

Hiervoor is de themadag ‘Grip op Geo voor de gemeente’ in het leven geroepen. Tijdens een seminar van een halve dag kijken we naar de verschillende thema’s met een zeer praktische inslag. Niet teveel vergezichten, maar concrete voorbeelden van wat nu mogelijk is.

Zaken die aan bod komen zijn onder meer:

Bijhouding van basisregistraties in 2D en in 3D (mutatiesignalering en kartering)

Effectief geodatabeheer en -ontsluiting

Smart City initiatieven en 3D stadsontwikkeling

Signalering in de buitenruimte en verwerking in BI - dashboards

Het programma wordt hierbij deels ingekleurd door collega’s die u reeds voor zijn gegaan op een of meer van de eerdergenoemde thema’s. Ze presenteren hun oplossingen en de ‘lessons learned’ waar u uw voordeel mee kunt doen.

Namens Imagem nodigen we u van harte uit voor deze sessies.

Aanmelden voor Event Agenda

U bent welkom vanaf 9.00u, om 9.30u start het inhoudelijk programma. We ronden om 13.00u af met een lunch.


Mocht u van mening zijn dat dit voor uw collega (ook) interessant is, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Deelname is kostenloos voor medewerkers van een lokale overheid, wel gaan we na aanmelding uit van uw komst. Bent u onverhoopt toch verhinderd, dan verzoeken wij u dit uiterlijk vrijdag 16 juni aan ons door te geven. U mag uiteraard altijd een vervanger sturen. Bij afwezigheid zonder afmelding behouden wij ons het recht voor een bedrag van EUR 30,- in rekening te brengen in verband met kosten voor catering.