Smart Riolering

RIOOL KWALITEITSMONITOR - Alle benodigde informatie om keuzes te beoordelen en te maken om een adequaat rioleringsplan en beleid uit te dragen. Het biedt u de mogelijkheid om controle over het rioleringsnetwerk en de financiën te hebben, omdat het het functioneren en de kwaliteit van het rioleringsnetwerk op systeem en functioneel niveau weergeeft.

Wat kunt u verwachten

Het dynamische karakter van de Smart Riolering M.App gebruikt vrijwel dezelfde techniek die toegepast is op de Smart M.App gericht op het wegennetwerk. Hierbij ligt echter de nadruk op het beheer en controle van het rioleringsnetwerk. Krijg direct inzicht in de status van het rioleringsnetwerk en houdt in de gaten hoe het gesteld is met het onderhoud. Bekijk historische gegevens van opbrekingen en rioolonderhoud. Versimpel en stroomlijn de grote hoeveelheid informatie vanuit verschillende bronnen in dit beknopte dashboard, zodat u belangrijke onderbouwde beleidskeuzes kunt maken. Dit dashboard zal locatiegegevens met statistieken en informatie over het rioleringsnetwerk combineren. Daardoor krijgen beleidsmakers, managers en mensen in het veld de mogelijkheid hebben om 'real-time' beleidsimpact te analyseren. 

Similar Apps

Smart Economic Zone

Smart Economische Zone

Voer onderzoek uit op trends en ontwikkelingen op de economische staat van een gemeente.

LEES MEER

Smart Roads

Smart Wegen

Effectief beheer van transport infrastructuur en monitoring van wegen kwaliteit.

Lees Meer

Smart Verlichting

Beheer transport infrastructuur efficient en monitor wegen kwaliteit.

Lees meer