Smart Green Space

VEGETATIE DEKKING MONITOR - Het is nu mogelijk om de verhouding tussen vegetatie en bebouwd gebied van gemeenten, provincies en districten te analyseren met behulp van real-time en historische gegevens. Gebruik deze app om beleid voor uw groen ruimtes in uw jurisdictie te beoordelen en te controleren. 

Wij hebben de verhouding tussen groene (vegetatie) en grijze (bebouwing) gebieden in Nederland gemeten met behulp van Landsat beelden van de afgelopen 30 jaar. Met de Smart Green Space dashboard, is het mogelijk om de veranderingen in de verhouding tussen groene en bebouwde gebieden te analyseren en onderzoek te verlenen naar 'stedelijke hitte-eilanden' en 'waterdoorlatendheidsstudies'. Daardoor is het mogelijk om beleid op groene ruimtes in stedelijke gebieden te controleren en monitoren op effectiviteit en, indien nodig, beleidswijzigingen door te voeren. 

Bekijk groenheid

Identificeer gebieden met groen en waar groen niet bloeit. 

Ecologisch Monitoren

Vind gebieden van ontbossing, overbegrazing, inbreuken of illegaal bebouwde gebieden. 

Effectiviteit van beleid

Ontdek hoe effectief uw groen beleid is. Bekijk en analyseer snel de resultaten van voorgaande weken, maanden en jaren. 

Feiten over Nederlandse bomen

Aantal bomen (2015):162.000.000
Hoogste boom (Apeldoorn):50,4 m
Aantal bomen per inwoner (2012):293 m2 per persoon

Aankomende evenementen

Make Geospatial Matter

Thursday 4 Oct 2018

Make Geospatial Matter

Het evenement is specifiek gericht op overheden, bedrijven en gebruikers die te maken hebben met ‘location-intelligence’ in een of andere vorm. Dit jaar wordt het belang achter geo-diensten aangekaart en worden de laatste technische updates bekend gemaakt.