Smart Green Space

VEGETATIE DEKKING MONITOR - Het is nu mogelijk om de verhouding tussen vegetatie en bebouwd gebied van gemeenten, provincies en districten te analyseren met behulp van real-time en historische gegevens. Gebruik deze app om beleid voor uw groen ruimtes in uw jurisdictie te beoordelen en te controleren. 

Wij hebben de verhouding tussen groene (vegetatie) en grijze (bebouwing) gebieden in Nederland gemeten met behulp van Landsat beelden van de afgelopen 30 jaar. Met de Smart Green Space dashboard, is het mogelijk om de veranderingen in de verhouding tussen groene en bebouwde gebieden te analyseren en onderzoek te verlenen naar 'stedelijke hitte-eilanden' en 'waterdoorlatendheidsstudies'. Daardoor is het mogelijk om beleid op groene ruimtes in stedelijke gebieden te controleren en monitoren op effectiviteit en, indien nodig, beleidswijzigingen door te voeren. 

Bekijk groenheid

Identificeer gebieden met groen en waar groen niet bloeit. 

Ecologisch Monitoren

Vind gebieden van ontbossing, overbegrazing, inbreuken of illegaal bebouwde gebieden. 

Effectiviteit van beleid

Ontdek hoe effectief uw groen beleid is. Bekijk en analyseer snel de resultaten van voorgaande weken, maanden en jaren. 

Feiten over Nederlandse bomen

Aantal bomen (2015):162.000.000
Hoogste boom (Apeldoorn):50,4 m
Aantal bomen per inwoner (2012):293 m2 per persoon

Aankomende evenementen

BeGeo

Tuesday 24 Apr 2018

BeGeo

Alles gebeurt ergens. Geo-informatie wordt steeds belangrijker in de dienstverlening naar de burger toe en in de oplossingen die door bedrijven worden aangeboden, meer en meer is locatie een cruciale parameter in de digitale economie.

Grip op Geo voor Gemeenten

Tuesday 24 Apr 2018

Grip op Geo voor Gemeenten

De oplossingen die wij de revue laten passeren dragen onder andere bij aan vraagstukken als digitale transformatie, Internet of Things, digitaal besturen en de maatschappelijke ontwikkeling ‘common ground’ van VNG realisatie.

Grip op Geo voor Waterschappen en Provincies

Tuesday 24 Apr 2018

Grip op Geo voor Waterschappen en Provincies

In een aantal praktisch ingestoken sessies nemen we u mee en laten u live zien hoe u bijvoorbeeld eenvoudig zelf een sturingsdashboard op zet, snel en gericht veranderingen op spoort en efficient gebruik kunt maken van drones voor inspecties en andere taken.