Datagedreven werken en beslissen met burgerparticipatie

De Nederlandse burger verwacht van de overheid dat hun belastinggeld goed besteed wordt. Bijvoorbeeld aan het onderhoud van de openbare ruimte. Om aan deze verwachting te kunnen voldoen hebben gemeenten rondom het onderhoud van de openbare ruimte allerlei interne werkprocessen en workflows ingericht. Voor een optimaal resultaat worden deze processen gekoppeld aan zaken waar de burger zich aan ergert en waar hij een actieve rol voor de gemeente ziet, zoals:

Rommel op Straat

Hondenpoep

Eikenprocessierups

Te hard rijden

Melding sociale overlast

Parkeerproblemen

Criminaliteit en drugs

Defecte straatverlichting

Vuurwerkoverlast

En nog veel meer!

De echte uitdaging voor gemeenten is overigens niet alleen het afhandelen van deze problemen, maar zeker ook het tijdig ontvangen van juiste informatie. Dus, waarom niet gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen, de gemeente samen met hun waardevolste databron, de burger? Een twee-weg communicatiemiddel tussen burger en gemeenten is daarom evident.

13.2

miljoen mensen hebben een smartphone

14%

van de stedelijke bevolking meldt klachten

4

in Nederland worden 4 klachten per minuut geregistreerd

Wist u dat de bewoners van gemeente Helmond een door de gemeente gesponsorde app gebruikten om vuurwerk overlast te melden tijdens de jaarwisseling?

WAT HEBBEN BURGERS VAN HUN GEMEENTE NODIG OM EEN MELDING TE KUNNEN DOEN ZONDER GEDOE?

Zorg er voor dat melden toegankelijk, eenvoudig en veilig is. Er zijn vandaag de dag veel meldingsapps te verkrijgen, maar een app die door de gemeente zelf naar eigen behoefte kan worden aangepast, zal voor de gemeente de meeste toegevoegde waarde leveren. Maak vandaag nog je eigen meldingsapp!

Scroll naar beneden om te lezen wat de burger kan verwachten, hoe uw oplossing helpt en welke voordelen de oplossing biedt zodat de burger aangemoedigd wordt om meldingen te plaatsen.

WAT HEBBEN GEMEENTEN VAN BURGERS NODIG VOOR FEITEN GEBASEERD EN DATAGEDREVEN BESLUITVORMING?

Vindt het juiste evenwicht tussen burgerparticipatie en de benodigde data. De volgende stap voor gemeenten is om op basis van diepgaande analyses van alle verzamelde data meer inzicht te krijgen. Door het combineren van meldgegevens met andere databronnen kunnen patronen worden afgeleid, wat de inzet van resources, de overheidsmiddelen en uitgaven optimaliseert.

Onze oplossing omvat een interactief, cloud-based dashboard waarin kaart en data een geïntegreerd, real-time beeld geven. Op welke wijze helpt de oplossing gemeenten? Lees verder over hoe de oplossing werkt en de positieve resultaten voor gemeenten:

MAAK UW GEMEENTE EEN BETERE LEEFOMGEVING!

Wilt u ook van uw burgers horen welke onderwerpen hen aan het hart gaat? Neem contact met ons op wanneer u ook van uw gemeente een mooie en veilige plek wil maken om in te wonen en werken.