Datagedreven werken en beslissen met burgerparticipatie

De Nederlandse burger verwacht van de overheid dat hun belastinggeld goed besteed wordt. Bijvoorbeeld aan het onderhoud van de openbare ruimte. Om aan deze verwachting te kunnen voldoen hebben gemeenten rondom het onderhoud van de openbare ruimte allerlei interne werkprocessen en workflows ingericht. Voor een optimaal resultaat worden deze processen gekoppeld aan zaken waar de burger zich aan ergert en waar hij een actieve rol voor de gemeente ziet, zoals:

Rommel op Straat

Rommel op Straat

Hondenpoep

Hondenpoep

Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

Te Hard Rijden

Te hard rijden

Sociale Overlast

Melding sociale overlast

Parkeerproblemen

Parkeerproblemen

Criminaliteit en Drugs

Criminaliteit en drugs

Defecte Straatverlichting

Defecte straatverlichting

Vuurwerkoverlast

Vuurwerkoverlast

En nog veel meer!

De echte uitdaging voor gemeenten is overigens niet alleen het afhandelen van deze problemen, maar zeker ook het tijdig ontvangen van juiste informatie. Dus, waarom niet gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen, de gemeente samen met hun waardevolste databron, de burger? Een twee-weg communicatiemiddel tussen burger en gemeenten is daarom evident.

WAT HEBBEN BURGERS VAN HUN GEMEENTE NODIG OM EEN MELDING TE KUNNEN DOEN ZONDER GEDOE?

Zorg er voor dat melden toegankelijk, eenvoudig en veilig is. Er zijn vandaag de dag veel meldingsapps te verkrijgen, maar een app die door de gemeente zelf naar eigen behoefte kan worden aangepast, zal voor de gemeente de meeste toegevoegde waarde leveren. Maak vandaag nog je eigen meldingsapp!

Scroll naar beneden om te lezen wat de burger kan verwachten, hoe uw oplossing helpt en welke voordelen de oplossing biedt zodat de burger aangemoedigd wordt om meldingen te plaatsen.

Plug and play

Gratis app voor burgers. (Apple Store en Google Play)

Toegang tot app voor groot deel burgers tegen hele lage kosten

Melden in 4 stappen

Snel en makkelijk melden

Iedereen met een smartphone kan de app gebruiken

Anoniem melden indien gewenst

Conform AVG

Drempel om te melden wordt lager. Hogere respons ratio

Foto maken van situatie

Actuele situatie kan orden vastgelegd

Het is niet nodig om uitgebreide omschrijvingen toe te voegen. De foto geeft voldoende informatie

Location Tag

Automatische locatiebepaling

App met geïntegreerde kaart

Burgers hoeven geen locatie aan te geven of een adres in te voeren. De app zorgt zelf voor de juiste locatiebepaling

Status monitor

Burgers hebben inzicht in de voortgang van hun melding

Versterkt vertrouwen in de overheid door transparantie en vergroot daarmee de betrokkenheid van de burgers

13.2

miljoen mensen hebben een smartphone

14%

van de stedelijke bevolking meldt klachten

4

in Nederland worden 4 klachten per minuut geregistreerd

Wist u dat de bewoners van gemeente Helmond een door de gemeente gesponsorde app gebruikten om vuurwerk overlast te melden tijdens de jaarwisseling?

WAT HEBBEN GEMEENTEN VAN BURGERS NODIG VOOR FEITEN GEBASEERD EN DATAGEDREVEN BESLUITVORMING?

Vindt het juiste evenwicht tussen burgerparticipatie en de benodigde data. De volgende stap voor gemeenten is om op basis van diepgaande analyses van alle verzamelde data meer inzicht te krijgen. Door het combineren van meldgegevens met andere databronnen kunnen patronen worden afgeleid, wat de inzet van resources, de overheidsmiddelen en uitgaven optimaliseert. Onze oplossing omvat een interactief, cloud-based dashboard waarin kaart en data een geïntegreerd, real-time beeld geven. Op welke wijze helpt de oplossing gemeenten? Lees verder over hoe de oplossing werkt en de positieve resultaten voor gemeenten:

Kosteneffectief

Vast jaarlijks bedrag voor platform onafhankelijk van incidenten, aantal meldingen en soort meldingen. Transparante besteding van publiek geld met hoge toegevoegde waarde.

Great features take time to build!

Great features take time to build!

Maak je eigen meldingscategorie

Te personaliseren naar eigen behoefte. Flexibel en relevant voor burgers voor meerdere thema’s.


Integratie van meerdere databronnen en meerdere dataformaten met locatie

Het afstemmen van planning, inspanning en middelen op basis van locatie (wijken en buurten). Het afleiden van patronen en geavanceerde analyses. Het verkrijgen van meer (en onverwachte) inzichten. Leer uw gemeente beter kennen.

Great features take time to build!

Great features take time to build!

Eigenaarschap data & security

Onafhankelijkheid van derde partij dataleveranciers. Gebruik van historische data. De gemeente is eigenaar van de data en heeft de regie in eigen hand.


Op maat gemaakte rapporten voor datagedreven besluitvorming

Iedereen, van de buitendienstmedewerkers tot beleidsmakers en management, kunnen van hetzelfde platform (en dezelfde data) gebruik maken. Moedigt kennisdelen aan tussen de verschillende afdelingen en leidt tot een besluitvorming met hogere kwaliteit.

Great features take time to build!

MAAK UW GEMEENTE EEN BETERE LEEFOMGEVING!

Wilt u ook van uw burgers horen welke onderwerpen hen aan het hart gaat? Neem contact met ons op wanneer u ook van uw gemeente een mooie en veilige plek wil maken om in te wonen en werken.